ÇİFTLİĞİMİZ

İşletmemiz 2008 yılında Mega Hayvancılık adı altında faaliyete geçti. Başlangıçta 33 dönüm olan arazimizi zaman içinde etrafındaki tarlaları da alarak 100 dönüme ulaştırdık. Başlangıçta 95 baş gebe düve ile hayvancılığa başladık. O günden beri de dışarıdan hayvan alışı yapıp kendi damızlık develerimizi kendimiz ürettik. Bu gün ise işletmemizde toplumda 635 baş hayvan bulunuyor. Bunların yaklaşık 550 başı dişi, geri kalanı ise erkek hayvanlardan oluşuyor. Bunun yanında işletmemiz 800 baş sağmal inek kapasitesinde projelenmiştir ve 2015 yılında tesisimizin projesini geliştirerek 1200 samal inek kapasitesine çıkartıp ekipman modernizasyonu ile de daha verimli hale getirdik.

2010 öncesi Türkiye'de hayvancılık çok alt seviyelerde yer alıyordu yani düvelerin fiyatı bu güne göre çok daha ucuzdu. Biz farklı bir besleme programı uyguluyoruz. Bireysel yemleme yaparak her ineğe ihtiyacı doğrultusunda yem veriyoruz, yemini bitirmeyen olduğunda ona hemen müdahale edip sıkıntısı neyse gideriyoruz. Bu besleme şekli hayvancılıktaki süt verimini ciddi anlamda arttırıyor öyle ki diğerleri günde iki kere sağım yaparken, biz günde üç kere sağım yapıyoruz.